Himpunan Mahasiswa Sastra Mandarin

每一个成功者都有一个开始。勇于开始,才能找到成功。 Měi yī gè chéng gōng zhě dōu yǒu yī gè kāi shǐ. Yǒng yú kāi shǐ, cái néng zhǎo dào chéng gōng. Setiap kesuksesan pasti berasal dari suatu permulaan. Berani memulai baru akan menemukan kesuksesan.

Events

No Event Found

Award

People

People not found