LDK Pengurus

LDK Pengurus diadakan dengan tujuan memberikan pengetahuan lebih mengenai HIMSTAT untuk aktivis agar siap menjadi calon pengurus.