LDK Calon Pengurus

LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan) Calon Pengurus adalah suatu bentuk latihan dan pendidikan kepada para pengurus HIMMAT.

Untuk menjadi pengurus himpunan, aktivis yang telah melalui LDK Aktivis sebelumnya melakukan LDK berikutnya yaitu LDK Pengurus untuk pembekalan mereka menjadi pengurus himpunan yang baik dan bertanggung jawab.