LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN

Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) adalah serangkaian acara latihan dan pendidikan kepada calon aktivis ataupun calon pengurus HIMMAT yang ingin menjadi pengurus organisasi khususnya HIMMAT.

Latihan Dasar Kepemimpinan mengajarkan nilai-nilai yang diperlukan oleh setiap calon aktivis / calon pengurus agar dapat berorganisasi dengan baik.

Berikut informasi mengenai masing-masing LDK :