LDK Calon Pengurus

Latihan Dasar Kepemimpinan atau LDK merupakan sebuah program kerja wajib yang diadakan oleh TFISC. LDK Calon Pengurus diadakan secara daring melalui platform Zoom Meeting. Dengan dilaksanakannya LDK Calon Pengurus, aktivis dapat mengasah kembali kemampuan soft skill mereka.

Tema untuk LDK Pengurus mengenai pengembangan soft skill diambil agar aktivis TFISC bisa mendapatkan gambaran tentang ilmu untuk menghadapi masalah- masalah dalam sebuah organisasi. Aktivis juga akan mendapatkan pengetahuan mengenai cara berbicara di depan umum, mengatur waktu, dan berkomunikasi yang dapat diterapkan dalam lingkungan perkuliahan atau organisasi.