Stephanus Putra

Koordinator Subdivisi Ekstrakampus:

Stephanus Putra

Aktivis:

  • Gavin Azarya Gustoni
  • Adha Prabowo
  • Aditya Adjie Kurniawan
  • Prama Haikal Irawan