MEETING DPI

Pada hari Minggu, 1 Agustus 2021 diadakan meeting DPI yang berisikan masing masing ketua divisi yang ada di FARCO dan pengurus pengurus BINUS Square.

Salam FARCO
CEPAT, TEPAT, SELAMAT!