BNCC Leadership Development Program

Aktivis yang baru memasuki dunia kuliah tentunya perlu beradaptasi dengan kegiatan berorganisasi, termasuk aktivis BNCC. Latihan Dasar Kepemimpinan ini diadakan untuk melatih aktivis dalam softskill maupun juga hardskill, serta memberikan pemahaman lebih kepada mereka mengenai BNCC.