LDK Calon Pengurus

LDK calon pengurus atau latihan dasar kepemimpinan calon pengurus adalah sebuah pembekalan secara rohani, jiwa dan jasmani kepada calon pengurus.