LDK Aktivis

LDK A (Latihan Dasar Kepemimpinan Aktivis) merupakan kegiatan wajib yang diperlukan para calon aktivis untuk mendapat gambaran mengenai tugas yang akan mereka dapatkan dan program kerja organisasi serta pengenalan mengenai organisasi tersebut juga pengurus organisasi yang sedang menjabat.